Porotcem za lid státu Connecticut

statue justice

Americká ústava dává obžalovanému právo být souzen porotou vrstevníků. Vrstevníkům dává pak povinnost roli porotce vzít. Jako poslušný občan státu Connecticut jsem zatím sloužil coby porotce dvakrát.

Ve dvou soudních případech tedy stát rozhodl kdo se provinil a kdo ne také podle mého úsudku.

Co porotní služba obnáší a jak k ní jeden přijde?

Je to povinnost, co občan dluží svému státu, nebo federální vládě. Soud může občanovi službu prominout, ale také ho za nesplnění potrestat.

Je povolání do služby v porotě oblíbená událost?

Nikoliv – občané to většinou berou jako nutnou nepříjemnost, i když během řízení často změní názor. Povolání přichází bez varování – dostanete dopis od státního soudu s datem kdy se přihlásit na určitém soudu (státním nebo federálním) k výběru poroty (jury selection) – a být připravený tam strávit den.

Jak o vás stát ví?

Například stát Connecticut používá k povolání porotců seznam držitelů řidičského průkazu pro stát Connecticut, seznam žadatelů o státní podporu v nezaměstnanosti a seznamy oprávněných voličů, které udržují radnice měst státu Connecticut.

Pokud si tedy na vás stát vzpomene a pošle vám pozvánku přijít k soudu coby potencionální porotce, strávíte tam větší část dne posedáváním v hale pro potencionální porotce a odpoledne jdere domů. Několik desítek ale soud povolá do soudní síně kde probíhá soudní proces a dá je k disposici soudci k sestavení poroty.

Výběr poroty začíná slyšením zvaném voir dire (mluvit pravdu, ze starofrancouzštiny). Voir dire je příležitost pro obhajobu a obžalobu ovlivnit výběr zamítnutím navrhovaného porotce.

Pod dohledem soudce občan odpřísáhne z oddělené lóže (the witness box), čelem k soudní síni, že bude odpovídat pravdivě, s pomocí Boží a pod trestem za křivou přísahu (Voir Dire Oath). Na co se právníci ptají? Na cokoliv, co jim pomůže odhadnout jak se k jejich případu coby porotce postavíte. Když odpovíte že jste abstinent, tak vás žaloba co se soudí s barem bude chtít. Když odpovíte že vlastníte malou firmu, tak vás obhajoba co hájí zaměstnance obviněného z krádeže na pracovišti chtít nebude.

Po voir dire zůstane z vaší skupiny šest nebo dvanáct porotců a dva náhradní. Dvanáct když jde o criminal case (zločin stíhaný státem), šest když jde o civil case (žalobu podanou občanem nebo právní osobou).

Soud pak novou porotu zavolá do síně, kde hromadně složí přísahu porotce (je trochu jiná pro občanský a kriminální případ). Soudce vysvětlí, co soud od porotce očekává;  kde bude porota v soudní síni sedět (oddělená lóže zvaná jury box) a kde je komora pro porotu (jury room). Především ale zdůrazní, že porotci mezi sebou nesmí o případu mluvit dokud neskončí líčení a soudce nepožádá o rozsudek.

Budete sloužit tak týden, od devíti do pěti. Soud očekává, že vám na to dá zaměstnavatel volno. Stát vám za každý den co sloužíte něco zaplatí, ale je to odměna více méně symbolická. Ztráta příjmu není omluva pro neschopnost sloužit, i když soudce to může vzít na vědomí a z poroty vás propustit.

V závažných případech může soudce rozhodnout že je porota v nebezpečí býti ovlivněná okolním děním a nakáže jí isolovat coby sequestered jury; porotci jsou do rozsudku držení na hotelu, na státní výlohy.

První den si porota zvolí předsedu či předsedkyni; osobu co bude jménem poroty oslovovat soudce. Jinou autoritu předseda nemá a porota ho může vyměnit. Soudce může porotě pouze vysvětlit jak soud pracuje, anebo odpovědět “ano” či “ne.”

Co se týče svědectví a evidence předložené obžalobou a obhajobou, porotci je mohou přijmout nebo nepřijmout, bez zdůvodnění.  Když expert dodaný obhajobou (s 30-letou praxí v oboru výroby automobilů) odpřisáhne, že se automobil nemůže sám od sebe rozjet nazpátek, porotě nic nebrání v tom dojít k opačnému závěru. Služba v porotě trvá dokud obžaloba a obhajoba nepředstaví své svědky a své pozice, neskončí výslechy a soudce porotu nepožádá o ortel.

Ten je buď for the defendant (jsme pro obžalovaného, je nevinný), nebo for the plaintiff (jsme pro žalujícího, obžalovaný je vinen). Pokud jde o kriminální případ, je žalujícím vláda státu Connecticut.

Výrok poroty musí být ve státě Connecticut jednomyslný a porota ho soudci pošle v zalepené obálce. Tu soudce veřejně otevře, přečte ortel a podle výsledku buď rozhodne o trestu anebo soud a přítomné propustí. Když se porota nedokáže dohodnout, soudce jí může nechat zasedat déle. Pokud se přesto nedohodnou, soudce vyhlásí neúspěch a konec soudu z příčiny “zaseklé poroty” (deadlocked jury, hung jury).

Jak jsem soudil já? V prvním případě se porota pod mým předsednictvím dohodla až po dvou hodinách, i když případ byl na hranici frivolity. Opilý mladík se proháněl během zimní vichřice, kdy město vyhlásilo uzavření silnic, po městských komunikacích
městské vozovce na nepřihlášené motorové čtyřkolce (nelegální pro užívání na veřejných komunikacích), narazil do křižníku městské policie a přišel o nohu. Chtěl od města x milionů dolarů na náhradu škod a bolestné. Několika občankám v porotě bylo kluka líto, protože život s protézou není snadný. Ale nakonec uznaly, že za jeho blbost a aroganci nemohou daňoví poplatníci malého města které žaluje.

Ve druhém případě žaloval manželský pár živnostníka, co jim provedl postřik domu proti hmyzu. Pár tvrdil, že firma použila nesprávnou chemikálii a nedodržela předpisy a proto se ze strachu před onemocněním rozhodli dům opustit a extra náklady na hotely je přivedly na mizinu. Byli tím přinucení nesplácet domovní půjčku a domku hrozila od banky exekuce. Chtěli vyplacení nákladů, bolestné a svůj dům vyčištěný a v původním stavu – něco kolem milionu dolarů (jejich domek měl ideální hodnotu neskonale menší). Tady se naše porota rozhodovala dva dny, s jedním členem co byl pro obžalovaného a zbytkem poroty (dva občané, tři občanky) co byl pro žalující. Soud skončil “zaseklou porotou.” 

Zasekl jsem jí já, ten co byl pro obžalovaného. Proč? Protože podle mého názoru evidence a výpovědi obou stran a expertních svědků svědčily o tom, že to bylo jinak a že ten postřik neměl s problémy žalujícího páru nic společného. Proč došel zbytek poroty k opačnému závěru? Mohl bych se pokusit popsat kdo se mnou v porotě seděl a spekulovat, co vedlo je. Soudu je ale jedno, jak kdo ke svému přesvědčení dojde. Buď se porota v Connecticut o vině shodne, nebo ne.

oj_simpson2012-jail

Simpson v r. 2008

Je americký způsob souzení občanskou porotou – (trial by jury) nejlepší cestou jak učinit spravedlnosti za dost? Po osobních zkušenostech a po sledování případů menších nebo notoricky známých, (O.J. Simpson), musím říct – možná.

Termínem peer (vrstevník), se tu rozumí nestranná osoba z podobného prostředí, ze kterého je obžalovaný. Výběr “poroty vrstevníků”  (jury of one’s peers) nebyl těžký dokud byla americká společnost v podstatě jednolitá a k soudu se dostaly jenom případy kde šlo podle všech o zločin. To v současné době v Americe vždy neplatí.

Při velkých případech právní firma co obhajuje nebo žaluje, často najme na výběr poroty (jury selection) odborného poradce; zpravidla právní firmu co se na toto specializuje. Umění odhadnout sklony porotců je žádaná služba, protože v případech občanských sporů (civil case) může jít o velké peníze. Právní firma zastupující žalující stranu obvykle účtuje klientovi jednu třetinu vysouzené sumy. To dělá žalovaní velkých podniků, majetných osob a státních orgánů potencionálně velice lukrativní činností a velké právní firmy jsou ochotné investovat do případu miliony. Na druhou stranu ten, kdo žaluje podnik nebo osobu co nejsou zrovna solventní, má mizivou šanci najít právníka co dá do přípravy obžaloby víc než je třeba.

Mohu se mýlit, ale právníci za obžalobu dávají v občanských sporech (civil case) přednost porotcům na hranici gramotnosti anebo těm, u kterých vycítí předsudky ve svůj prospěch.

V občanských sporech by podle mne fungoval lépe soudní panel – tedy soudci vybraní namátkou pro každý případ. V kriminálních případech jde právníkům nebo prokurátorům spíše o to, jak jim daný případ může pomoci profesionálně nebo politicky. Ale i tam by stačilo mít občanskou porotu jen pro vážnější případy.

Pokud vás tedy ve Státech potká nějaký “právní problém”, pamatujte, že “dobrý právník pro vás může udělat mnohem víc než dobrý přítel.” A pamatujte kdo vás bude soudit…

2 Comments
  1. Anonymní
  2. Martin Horsky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *