Obituary – americké parte

memorial-obitAmerická smuteční oznámení bývají stručná, ale nekrolog (obituary)který se posílá k uveřejnění místním novinám, bývá často obsáhlý.

Americké noviny mají pro nekrology sekci zvanou Obituaries. Následující ukázka je z deníku Greenwich Citizen města Greenwich, ve státě Connecticut – zesnulý Ivan Pavelic:

Ivan “Ivo” Pavelic, 103, právník, podnikatel a usedlík města Greenwich, zemřel přirozenou cestou 22. února 2011.

Pavelic se narodil 10. února r. 1908 v Záhřebu v Charvatsku. Rodiče měli šest dětí. Jeho otec, Dr. Ante Pavelic (1889-1938), doktor medicíny, hrál významnou roli v jednáních co vedly k vytvoření jugoslávského království v r. 1918 a v r. 1932 se stal presidentem jugoslávského senátu. Pavelic byl jako mladý muž nadaný sportovec. V šestnácti letech by členem jugoslávského olympického týmu plavců a zúčastnil se Olympijských her r. 1924 v Paříži ve Francii. Mezi 18 a 23 lety hrál Pavelic fotbal za jugoslávské národní mužstvo a byl členem národního tenisového mužstva. Jako kapitán tenisového mužstva měl možnost cestovat a hrát v Indii, Egyptu a Pákistánu.

Pavelic promoval na Záhřebské universitě jako doktor práv, L.L.D., po dvouletém studiu. Po dvou letech práce v soudním systému si otevřel soukromou praxi. Pavelic mluvil plynule pěti jazyky a byl schopný přilákat klienty z Rakouska, Francie, Itálie a Švýcarska. Když začala v r. 1941 válka a Němci okupovali Charvatsko, Slovinsko a Srbsko, dostal se díky svým známostem se švýcarským konsulem v Záhřebu a švýcarským velvyslanectvím v Bělehradě do Švýcarska, kam přišel 27. ledna r. 1943. Zamiloval se tam do Švýcarky jménem Irene Gmur a pár se rozhodl začít nový život ve Spojených Státech, kde se vzali v r. 1946.

Pavelic dal dohromady v New York City se svým bratrem firmu pro export a import zvanou Pavimpex Co., co dovážela olovo a měď ze zahraničí a obchodovala s cizinou. Později se v r. 1951 přestěhoval do města Greenwich (ve státě Connecticut co sousedí se státem New York), kde už pokračoval sám s dovozem vybraného zboží dárkového druhu z Itálie a Rakouska až do odchodu do penze v r. 1975.

Během vychovávání rodiny ve městě Greenwich se Pavelic také věnoval svým vášním; mezi jinými impresionistickému umění a lásce k vážné hudbě. Měl veliké potěšení z toho být mezi lidmi, vyprávět a dělat ostatním radost, jak řekla jeho rodina. Ve svých posledních letech byl rád okolo svých vnuků a těšil se z jejich růstu. Zůstal velice zaujatý kulturou a světovým děním až do svého konce – jak nám bylo řečeno.

Zůstává po něm syn Christopher Ivan Pavelic ve městě Riverside, snacha Eugenie Jebb Marache Pavelic (také z města Riverside) a dva vnuci; Christopher Allen a Chase Hamilton Pavelic. Nepřežila ho jeho manželka po 40 let, Irene Gmur Pavelic, jeho nejstarší syn Igor Pavelic a jeho dcera Marina Pavelic Kanunaido. Nepřežil ho žádný z jeho sourozenců; bratři Tony, Lolo, Nicky a Radovan a sestra Neda.

Smuteční obřad se bude konat 10. března v 10:30 v kostele Christ Church na 254 East Putnam Ave, ve městě Greenwich. R.I.P.

(Rest In Peace – Odpočívej v pokoji)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *