Kde se vzal výraz “OK”.

ok button

O.K., okay, OK,  znamená v americké angličtině souhlas, schválení, potvrzení – jako přídavné jméno něco přijatelné, vyhovující, nebo průměrné. Původem snad z jazyka Chocktaw.

Používá se v podobných situacích:

Otázka “Are you OK?” znamená “Není ti něco?”

Když se servírka přijde během jídla zeptat “Is everything OK?”, tak chce vědět čím ještě může posloužit.

“The prices there were OK.” znamená, že ceny byly v tom místě přiměřené, ale nic extra.

Větou “It’s OK with me! říkáme, že nám něco nevadí.

“He’s OK.” znamená, že od toho člověka zrovna nic nehrozí.

OK může být i výzva; například:

 “I did the dishes, OK? Let Chris take out the garbage!” (Já umyl nádobí, né? Ať vynese smetí Chris!) 

“OK, let’s get going!” (Zvednem se a vyrážíme), nebo OK, who took the last beer in the fridge!? (Kdo sebral to poslední pivo, co bylo v lednici!?)

John Lennon ve “Watching the Wheels” používá OK právě jako odpověď na to, jestli je v pořádku: …“When I say that I’m OK they look at me kind of strange, surely you’re not happy now you no longer play the game…”

O původu výrazu OK je několik verzí. Do jazyka přišel buď z amerického slangu začátkem 19. století, z presidentské kampaně co vedl Martin Van Buren, anebo ze slovníku kmene Chocktaw.

Verze první:

mládež a literáti “východních” měst Boston a New York City začali někdy ve třicátých letech 19. století dráždit starší generaci vynalézavou hrou se zkratkami zkomolených běžných frází. Například “Víc neřeknu/Enough said” bylo “’nuff said”; zkratkou “NS”. “Vše v pořádku/All correct” zase “oll korrect”; tedy “OK”.

Verze druhá:president_vanburen_AC

v roce 1840 vedl v New York City boj za znovuzvolení americký president Van Buren, původem z městečka Kinderhook. Stoupenci mu přezdívali “Old Kinderhook” a říkali si “parta OK”, chytře užívajíc hovorové novinky pro souhlas.

Verze třetí:

jazyk Indiánů kmene Choctaw používaly různé skupiny “Prvních národů”, co žily koncem 18. století blízko hranic původních Spojených států, před jejich růstem směrem na Západ. Američtí osadníci, se kterými byli ve styku, také něco pochytili a běžný výraz pro souhlas nebo zdůraznění, “okeh” nebo “oke”, nakonec převzali. Rozšířil se pak během Války roku 1812 (poslední válka mezi USA a britským impériem), kdy byli Indiáni kmene Chocktaw spojenci amerických dobrovolníků co vedl budoucí president Andrew Jackson (alias Old Hickory).choctaw seal2

Nejvíc zastánců má verze druhá, třetí následuje. Proto se dneska ve světě Chocktaw neztratí; “okay” zná v americkém smyslu kde kdo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *