Život Archive

Americká pizza

Výraz “pizza night” (“k večeři je píca”) se v americké angličtině vžil začátkem šedesátých let. Pizza je v Americe všude a větou “let’s call for pizza!” (“Zavolejme pro pícu) řeší dilemma “co uvařit” nejedna domácnost.

První kriminální celebrita – dvojnásobná vražedkyně Lizzie Borden

Ačkoliv se dvě vraždy co jistá Lizzie Borden skoro určitě spáchala staly v r.1892, americké děti opakují říkadlo o tomto incidentu dodnes.

Nejbarevnější podzim má Nová Anglie.

Indian Summer, (Indiánské léto) na americkém Severovýchodě trvá od konce srpna do poloviny října nebo i dál. Pro mnohé to nejlepší období; kvůli počasí a kvůli barvám.

Máte dvě krávy… Verze z UCLA

Satirický americký komentář k současným politickým, hospodářským a kulturním jevům v U.S. a jinde, užívajíc známou analogii “Dvou krav.” University of California, Los Angeles.

Dárci krve v USA

Krev se v Americe dává skrz soukromou, nezávislou organizaci Americký Červený Kříž (American Red Cross). Buď v jednom z jejich center, anebo během dobrovolné akce zvané “blood drive.”

Nekorektní americká anekdota o Evropanech

Reputace amerického turisty je mezi evropskou populací přinejlepším slon v porcelánu. Přinejlepším. Zde je pohled z druhé strany.