Názory Archive

Americké citáty: Barry Goldwater

“Extrémismus při bránění svobody není nectností. A dovolte mi také dodat, že umírněnost při dosahování spravedlnosti není žádná ctnost.”

Na přísaze nových Američanů

Nedávno jsem byl pozván na přísahu nových amerických občanů – Naturalization Ceremony.

Kam posílat v USA děti do školy?

Mladé americké rodiny kvůli “dobré škole” rozhodují kde a jak bydlet, kde pracovat a co je prioritou pro rodinný rozpočet. Až na vyjímky se ale musí spokojit s hlubokým podprůměrem.

Národní svátek jménem Den práce, tedy Labor Day.

V souladu s názorem že práce je pouze to, co se dělá manuálně, si americké odbory vyjednaly vlastní národní svátek. Načasovaný je ovšem velmi dobře. Jak ale země založená na podnikání a individualismu ke svátku práce přišla? 

Father’s Day – Den otců

Třetí červnová neděle je Father’s Day – Den otců. Starý necelých sto let a vymyšlený jednou americkou dcerou. 

Radikální generace Baby Boomers jde do důchodu

Američan narozený mezi lety 1946 a 1965 patří k tzv. “Baby Boom” generaci. “Výbuch dětí” Ameriku změnil a jak to dnes ta generace sama hodnotí, ne vždy k lepšímu.