Author Archive

Dvě strany stačí: Sloni a Oslíci

Kritika amerického (a anglosaského) systému dvou stran mu přičítá nedostatek pravé demokracie. Opak je pravdou!

Pledge Of Allegiance – vyznání amerického vlastenectví.

Pojem “vlastenectví” je sice v americké společnosti od šedesátých let pod palbou pokrokových segmentů populace, ale Pledge Of Allegiance (Slib věrnosti) zná každý Američan. Jeho autor to přitom složil k propagaci socialismu. 

Má Amerika státní náboženství?

Americká měna nese národní motto “V Boha důvěřujeme”. Obě federální sněmovny zaměstnávají kaplana a Pledge Of Allegiance (Slib věrnosti), co zákonodárci recitují, obsahuje větu “jeden národ, pod Bohem”. Je Amerika “křesťanská republika”?

Americká pizza

Výraz “pizza night” (“k večeři je píca”) se v americké angličtině vžil začátkem šedesátých let. Pizza je v Americe všude a větou “let’s call for pizza!” (“Zavolejme pro pícu) řeší dilemma “co uvařit” nejedna domácnost.

Má smysl investovat do americké ekonomiky?

Index Dow Jones pro New York Stock Exchange, největší americkou bursu, je stále pod hodnotou které dosáhl v r. 2007. Trh s nemovitostmi se nehýbe, nezaměstnanost je vysoká a konec hospodářského útlumu zatím v nedohlednu. Tok zahraničních investic

První kriminální celebrita – dvojnásobná vražedkyně Lizzie Borden

Ačkoliv se dvě vraždy co jistá Lizzie Borden skoro určitě spáchala staly v r.1892, americké děti opakují říkadlo o tomto incidentu dodnes.