Americké citáty: Steve Jobs

Jobs 1

“Zůstaňte vyhládlí, zůstaňte potrhlí.”

Steven Paul Jobs (1955-2011)

Bez vize digitálního věku, kterou stíhal dvacetiletý podnikatel Steve v garáži svých rodičů, se dneska mohly ještě prodávat psací stroje.

V r. 1975 byli Steve a partner “Woz” Wozniak (génius přes hardware a software), zakladatelé a veškerý personál firmy Apple, přesvědčení, že existuje ohromný trh pro “osobní počítače”. Dvě proslulé korporace počítačového průmyslu, Hewlett-Packard a Atari, tou dobou zrovna tuto věc prostudovaly a zavrhly, coby nesmysl. Prvních 500 “osobních počítačů” tedy vyrobila firma Apple ve zmíněné garáži.

Jobs 2 ap photo

V čele společnosti Apple Computers

Trh rychle rozeznal, že jde o převratný produkt a během deseti let měla Apple Computers hodnotu 2 miliard dolarů. (Název “Apple” si Steve údajně vypůjčil od Beatles).

Jeho jedinečný vzestup mohl ovšem skončit tak rychle jak začal. Vedení firmy Apple ho propustilo kvůli zásadním neshodám o řízení podniku.J eho odpověď na otázku proč ho firma Apple vytlačila byla tehdy “I wanna make things, man!” (Já chci něco vyrábět!)

Jeho nové podnikatelské kroky několik let zdánlivě nikam nevedly; kritici mu vyčítali přehnaný zápal pro vývoj a výzkum na úkor stability a růstu. Věci co chtěl Steve dělat měly spojit umění a technologii. Šel po kombinaci vkusu, chytrosti a výkonu – kdykoliv se mu to povedlo, pohnul světovým trhem a kulturou. Když ne, korporace přišly o milióny. Nebyl podle řady lidí co pro něj pracovali ideálním zaměstnavatelem; ne každý snesl jeho náturu, metodu “tvůrčího chaosu” a drtivé pracovní požadavky.

Firma Apple mezitím bez svého zakladatele ztrácela svůj technologický náskok. Nakonec koupila jeden z podniků, co Steve Jobs vlastnil a částí dohody bylo, že Steve dostal po 11 létech zpátky vedení firmy. Jeho druhá kariéra s Apple byla extrémně produktivní: iMac, iPod, iPhone, iTunes, iPad plus síť firemních prodejen – synonymy inovace a kvality.

Apple přivedl zpátky na vrchol a v r. 2009 dostal od časopisu Fortune cenu CEO of the Decade. Pro zajímavost, firmu Apple silně a veřejně podporuje tzv. “progresivní” část společnosti, co jinak vášnivě brojí proti “excesům kapitalismu”. Čistý zisk za prodanou jednotku je pro Apple 25-37%. Pro petrolejářské korporace je to kolem 8%…

Mimo práci byl Steve Jobs známý jako příznivec orientálních filosofií a sponsor amerických levicových politiků; nejvíc peněz od něj dostal Bill Clinton. Jeho jmění odhadl časopis Forbes v r. 2010 něco přes 8 miliard dolarů, tedy číslo 42 na svém žebříčku nejbohatších Američanů. O své dlouhé bitvě s rakovinou Apple informoval, ale detaily považoval za věc důvěrnou a rodinnou záležitost. Zůstává po něm manželka a tři děti z jejich dvacetiletého manželství a jedna dcera z předchozího nemanželského vztahu.

Steve Jobs drží asi 300 patentů a dopad jeho práce ovlivnil nejméně dvě generace. Jeho rada? “Zůstaňte vyhládlí, zůstaňte potrhlí.”

Řekl také:

“Nejnutkavějším důvodem ke koupení počítače bude pro většinu lidí možnost zapojení do celonárodní sítě. Jsme teď jenom na prahu toho, co bude pro lidi široce významný přechod – tak významný jako byl telefon.” 1985

“…má úzký rozhled; pomohlo by mu si semtam líznout LSD, anebo pobýt na čas v ašramu.”  (O jiném géniovi Silicon Valley jménem Bill Gates)

“Pirát si užije víc vyražení než námořník.”   

“Lidé velmi často nevědí co chtějí, dokud jim to neukážete.”

“Nejžíravější kus technologie co jsem poznal je televize. Na druhou stranu ale, když dodá svoje nejlepší – je to nádhera.”

“Chceš prodávat harantům cukrovou vodu, anebo změnit svět?” (Nabízejíc místo u Apple jednomu ze špičkových talentů firmy Pepsi)

“Jsem jediný koho znám, kdo za jeden rok prodělal čtvrt miliardy dolarů. Taková věc tuze buduje charakter.”

“Pamatovat si že zemřete je nejlepší způsob co znám jak obejít zrádné myšlení, že máte co ztratit.”  (2005 – rok po diagnóze své rakoviny)

“Skutečný umělec expeduje…”  (Připomínka zaměstnancům, že jejich tvorba musí jeden den materializovat).

“Inovace rozlišuje vůdce od vyznavače.”

One Response
  1. Tanja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *