Sedící Býk – americký katolík?

sb 1

Sedící Býk – populární portrét

Ačkoliv je známější coby vznešená postava válečníka za ztracenou věc slávy prérijních národů, Sitting Bull/Sedící Býk měl celý život blízko ke křesťanství.

Sioux (Lakota) jménem Tatanka Iyotake se narodil r. 1831 v dnešním státě South Dakota. Vyrostl mezi větví národa Lakota pojmenované Unkpapa, ve které se stal časem náčelníkem a šamanem (medicine man).
S křesťanstvím se poprvé setkal v létě r. 1848, když u jeho kmene pobyl jeden “Černý šat” – jesuitský otec De Smet, původem Belgičan. Ten ve zprávě o výpravě napsal, že je o jeho misionářskou práci mezi Sioux živý zájem a připojil seznam těch, co pokřtil (Sedící Býk na seznamu není, ale jména jsou ve francouzštině, zřejmě přijatá).

Národ Lakota evidentně neviděl důvod proč ke své víře ve Velkého Ducha, na kterého má napojení duch každého stvoření, nepřidat také křesťanské tradice. Otec De Smet si u kmene Sioux a ostatních prérijních národů vypracoval bezvadnou reputaci a často byl jediný běloch, který se mohl sám a bez obav ukázat na jejich území.

Sedící Býk a otec De Smet tak byli v občasném styku skoro dvacet let, když se setkali v r. 1868 na velké konferenci americké vlády a prérijních národů ve Fort Laramie (dnešní Severní Dakota). Konference vedla k podepsání smlouvy zvané Ft. Laramie Treaty; Sedící Býk tam s ostatními náčelníky zastupoval své Sioux, otec De Smet byl tlumočník, překladatel a prostředník. Smlouva zajistila prérijním národům široké území označené za Sioux Reservation, ze začátku k oboustranné spokojenosti.

Ale jak to, Bohu žel, s podobnými smlouvami bývalo, během šesti let se rozloha tohoto území dalším jednáním a vládní akcí smrskla o tři čtvrtiny a Sedící Býk s ostatními zvedl proti Spojeným státům válku. V době bitvy u Little Bighorn, v r. 1876, byl ale otec De Smet už tři roky po smrti. Sedící Býk a řada jeho soukmenovců skončili po válce na útěku v Kanadě, kde jim pomáhal s vyjednáváním s americkou vládou jiný katolík – otec Martin Marty, benediktýn, rodem Švýcar. (Ten napsal slovník jazyka Lakota a posmrtně dostal od církve titul “Apoštol mezi Sioux.”)

Jednání se táhla řadu let, ale nakonec se mohl Sedící Býk a asi 200 ostatních do Ameriky vrátit. Za svou účast v povstání odsloužil dva roky ve vězení na rezervaci v Severní Dakotě. Pak byl na čas farmář, jako národní celebrita byl zván k různým oslavám a vládním akcím a v r. 1883 hrál čtyři měsíce indiánského náčelníka v putovní podívané zvané “Buffalo Bill’s Wild West.”

sb 2

Méně známá verze s krucifixem.

William Cody (alias Buffalo Bill) a Sedící Býk si podle dobových zpráv rozuměli. Jejich společným zájmem byly kupodivu diskuse o křesťanství a William Cody údajně přestoupil koncem života ke katolické víře hlavně kvůli nabádání Sedícího Býka. Sedící Býk se po zájezdech s tělesem “Buffalo Bill’s Wild West” vrátil na rezervaci Standing Rock Sioux Reservation v teritoriu Dakota, v diocesi kde byl od r. 1880 biskupem jeho přítel otec Marty. Žil tam vcelku pokojně se svou rodinou, která byla díky jeho mnohoženství (5 manželek) dost rozsáhlá. Mezi příslušníky prérijních národů měl ale stále coby poslední velký náčelník silnou prestiž.

To se mu stalo osudným, když se v r. 1890 šířil kult “Tance duchů”. Sedící Býk sice vůči kultu zaujal neutrální stanovisko, ale 15.12.1890 k němu domů přišla kmenová policie (Lakotové zaměstnaní vedením kmene) s uvalením “ochranné vazby”.

Sedící Býk odmítl spolupracovat a během hádky někdo z jeho rodiny jednoho policistu zastřelil. Následovně přišel o život Sedící Býk, sedm jeho přátel a rodinných příslušníků a osm vojáků a kmenových policistů.

Kde je pohřbený není jasné – uvádí se že na rezervaci, nebo blízko jeho rodiště v Jižní Dakotě, anebo na katolickém hřbitově v Mobridge, SD. Že byl Sedící Býk pokřtěný katolík je silně pravděpodobné, ale zároveň se ví, že ho církev nikdy oficiálně nepřijala.

Ne že by po tom netoužil, ale nechtěl se vzdát svých manželek. Nakonec si nechal jen dvě a když mu bylo údajně řečeno že si mezi nimi musí vybrat, tak na členství rezignoval s tím, že je to moc těžké, že je má rád obě.

Pax vobiscum,  Sedící Býku.

 

sbull_1883

S rodinou v r. 1883.

zdroj: Mark Armstrong, Catholic Lane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *