Historie Archive

Bourbon – americká whiskey

Manitou pije tmavě zlatý bourbon, americkou lihovinu známou také coby Nektar Dixie, Dobrý společník a Starý přítel. Zájem o jakostní bourbon v posledních desetiletích v Americe roste.

Americké zásnuby dělá titul a diamant

Jedna ze společenských konvencí co má v Americe váhu, jsou zásnuby (engagement). Jak se to dělá?

Dvě strany stačí: Sloni a Oslíci

Kritika amerického (a anglosaského) systému dvou stran mu přičítá nedostatek pravé demokracie. Opak je pravdou!

Pledge Of Allegiance – vyznání amerického vlastenectví.

Pojem “vlastenectví” je sice v americké společnosti od šedesátých let pod palbou pokrokových segmentů populace, ale Pledge Of Allegiance (Slib věrnosti) zná každý Američan. Jeho autor to přitom složil k propagaci socialismu. 

Má Amerika státní náboženství?

Americká měna nese národní motto “V Boha důvěřujeme”. Obě federální sněmovny zaměstnávají kaplana a Pledge Of Allegiance (Slib věrnosti), co zákonodárci recitují, obsahuje větu “jeden národ, pod Bohem”. Je Amerika “křesťanská republika”?

První kriminální celebrita – dvojnásobná vražedkyně Lizzie Borden

Ačkoliv se dvě vraždy co jistá Lizzie Borden skoro určitě spáchala staly v r.1892, americké děti opakují říkadlo o tomto incidentu dodnes.