Který americký stát ukazuje nadprůměrnou koncentraci obyvatel s ročními příjmy nad jeden milión USD? Podle firmy Phoenix Marketing International to byla v r. 2009 Havaj.